START SES
« Графіки прийому | Про ставки екологічного податку »

10.07.2014

З прийняттям Закону України від 27.03.2014 року № 1166-VII "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" (далі – Закон №1166) внесено зміни до статей ПКУ в частині запровадження з 01.04.2014 року нових ставок плати за користування надрами, які визначені у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) та укрупнено групи корисних копалин у розрізі ставок плати за користування надрами.
Крім цього, розширено коло платників по платі за користування надрами для видобування корисних копалин: до платників плати за користування надрами для видобування корисних копалин включені землевласники та землекористувачі, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування, та громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних ділянок, розмір яких перевищує норми, встановлені Земельним кодексом України для безоплатного виділення, видобувають прісні підземні води із застосуванням електричних пристроїв у обсязі понад 13 кубічних метрів на особу в місяць (за показниками лічильників) (згідно пп.263.1.5. та пп.263.1.6. п.263.1 ст.263 ПКУ).
Звертаємо увагу, що платники, зазначені згідно пп.263.1.6. п.263.1 ст.263 ПКУ, при обчисленні податкових зобов’язань з плати за користування надрами у частині видобування прісних підземних вод, застосовують ставки, встановлені п.325.2 ст.325 ПКУ, для збору за спеціальне використання підземних вод.
Ставки Плати, що визначені в групі "неенергетичні", нерудні (неметаловмісні (неметалічні)) корині копалини, води підземні3), води поверхневі,грязі лікувальні місцевого значення, за Переліком корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 року №1370). При цьому корисна копалини, що визначена, як "води поверхневі", відповідає ропі (лікувальній, промисловій)
Крім того, Законом № 1166 внесено зміни до ст.264 ПКУ в частині запровадження нових ставок плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобування корисних копалин.
Оскільки Закон набрав чинності з 1 квітня 2014 року, то платники обчислюють податкові зобов’язання як з плати за кориснування надрами в цілях, пов’язаних з видобуванням корисних копалин, так і в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, починаючи з ІІ кварталу 2014 року.