START SES
« Керівництво райдержадміністрації | Загальна інформація про район »

05.01.2012

Відділ організаційно - кадрової роботи
Основні завдання відділу:
Планування роботи райдержадміністрації.
Організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації.
Реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань  кадрової роботи в районній державній адміністрації.
Забезпечення постійного оперативного зв’язку з виконкомами міської і сільських рад.
Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.
 
Загальний відділ
Основні завдання відділу:
Основними завданнями відділу є здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації,  забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату.
Спільно з іншими відділами апарату забезпечує підготовку  і проведення засідань колегій райдержадміністрації, нарад та інших заходів, що проводяться в райдержадміністрації, здійснює ведення протоколів колегій  районної державної адміністрації.
 
Відділ фінансово-господарського забезпечення
Основні завдання відділу:
Основними завданнями відділу є організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю. Створення належних матеріально-технічних умов для роботи працівників апарату райдержадміністрації.
 
Юридичний відділ
Основні завдання відділу:
Основними завданнями є організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків;

Відділ  з  питань внутрішньої політики
Основними завданнями відділу  є сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв'язків з політичними партіями, громадськими організаціями; сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова; інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі; аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в районі.
 
Відділ ведення Державного реєстру виборців
Основними завданнями відділу є ведення обліку операцій, пов’язаних із змінами бази даних реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником реєстру, проведення перевірки зміни персональних даних виборця, зазначених в заяві, надання на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до реєстру.
 
Адміністратор дозвільного центру
Основні завдання :
Надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру для започаткування та провадження господарської діяльності.
Прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та організація видачі суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру.
Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру.
Інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу спеціально уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовими особами місцевих дозвільних органів.
Забезпечення формування та зберігання дозвільної справи.категорія: Адміністрація /