START SES
« Керівництво райдержадміністрації | Про доступ до публічної інформації »

26.03.2012

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА


про роботу Тетіївської райдержадміністрації щодо виконання вимог Закону України « Про звернення громадян », Указу Президента
України від 07.02.2008 № 109/2008 « Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2008 № 142 « Про організацію виконання в Київській області Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 головним спеціалістом юридичного відділу роботи із зверненнями громадян апарату Тетіївської райдержадміністрації проаналізовано роботу райдержадміністрації за 2 місяці 2012 року щодо виконання вимог Закону України « Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 « Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 19.02.2008 року № 142 « Про організацію виконання в Київській області Указу Президента України від 07.02.08 року № 109/2008 ».

На виконання п.3 вищезазначеного Указу в райдержадміністрації продовжує працювати постійно діюча комісія з розгляду звернень громадян.
Протягом 2 місяців 2012 року проведено 2 засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, у складі 12 чоловік, очолювану головою райдержадміністрації Миколюком І.І. ( протоколи №1 від 27.01.2012, № 2 від 24.02.2012). Всі засідання оформлені протоколами за результатами яких керівництвом райдержадміністрації прийняті відповідні доручення.
Відповідно до п.2 Указу та згідно затвердженого головою райдерж¬адміністрації графіку від 05.01.2012 № 4/2 проводиться особисте звітування керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадмініст¬рації, міського та сільських голів перед головою райдержадміністрації.
Протягом 2 місяців 2012 року про роботу із зверненнями громадян звітували:
-Дзюба С.В.- начальник віділення Пенсійного фонду в Тетіївському районі ( протокол № 2 від 16.01.2012);
-Охрімович В.М.-сільський голова с. Бурківці; ( протокол № 2 від 16.01.2012);
-Прибиш І.І. – начальник відділу освіти райдержадміністрації; ( протокол № 5 від 13.02.2012);
-Сидорчук Ю.І.-сільський голова с. Стадниця ( протокол № 5 від 13.02.2012);

За підсумками звітування голова райдержадміністрації видав відповідні доручення щодо поліпшення роботи із розгляду звернень громадян.

Відповідно до п.1 Указу та графіку додержання законодавства про звернення громадян затвердженого головою райдержадміністрації від 05.01.2012 № 5-1, головним спеціалістом юридичного відділу апарату райдержадміністрації здійснено перевірки структу¬рних підрозділів райдержадміністрації, зокрема виконавчих комітетів сільських рад , а саме : Дзвеняцької, Тайницької, Ненадихівської, Голодьківської , Михайлівської.

Відповідно до ст.22 Закону України „Про звернення громадян" та ст.6 п.1
Указу, з метою створення кращих умов для реалізації конституційного права
громадян на звернення, головою райдержадміністрації видано розпорядження
від 20.05.2011 № 346 „Про затвердження графіків особистого прийому громадян
керівництвом Тетіївської райдержадміністрації". Графіки розміщено на першому поверсі адмінбудинку на інфор¬
маційному стенді райдержадміністрації, на офіційному сайті Тетіївської РДА, в управліннях, відділах, органах місцевого самоврядування, оприлюднені в місцевій газеті „Тетіївська земля."

Протягом 2 місяців 2012 року проведено головою адміністрації 5 особистих прийомів.

Згідно затверджених графіків за 2 місяці 2012 року керівництвом райдержадміністрації здійснено 6 виїзних прийомів громадян за місцем їх основної роботи і проживання (за графіком 16). Звернулось 32 громадяни (на особистих прийомах та виїзних), розглянуто питань - 32. Це питання сільського господарства, земельних та майнових відносин ( передачі земельних ділянок у власність, отримання державних актів на землю, суміжного землекористування) , транспорту ( пільгового перевезення пенсіонерів), комунального господарства ( ремонту доріг, заміни газових котлів, перевірки вентиляційних газових систем).

Організацію роботи зі зверненнями громадян покладено на юридичний відділ апарату райдержадміністрації, згідно положення про юридичний відділ апарату Тетіївської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 29.09.2005 № 545 та посадової інструкції головного спеціаліста юридичного відділу апарату Тетіївської адміністрації, затвердженої заступником голови райдержадміністрації від 01.07.2002 № 3. Роботу із зверненнями громадян виконує головний спеціаліст юридичного відділу апарату Тетіївської райдержадміністрації Затишна Людмила Олександрівна.

Терміни розгляду звернень, що надходять за дорученням керівництва Київсь¬кої облдержадміністрації та безпосередньо на розгляд райдержадміністрації не порушені.
Відповідно до ст.1 п.6 Указу здійснюється постійний контроль за організаці¬єю роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян.
Головним спеціалістом з питань звернень громадян здійснюється контроль за виконанням доручень голови райдержадміністрації що стосується розгляду звернень громадян , виданих за підсумками засідань колегії, нарад, особистих та виїзних прийомів, прямого телефонного зв.язку.

Відповідно до ст. 1 пп.4-5 Указу в Тетіївській райдержадміністрації першочергова увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються жінки, яким присвоєно звання « Мати-героїня », Герої Радянського союзу, Герої Соціалістичної праці, інваліди Великої Вітчизняної війни та праці, інвалі¬ди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Розгляд звернень цих категорій громадян перебуває під особистим контролем керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядуван¬ня, їм надається практична матеріальна і фінансова допомога.
За 2 місяці 2012 року головою адміністрації прийнято 1 розпорядження « Про надання грошової допомоги жителям району », 02.02.2012 р. № 75. Допомогу отримали 4 особи на суму 1100 гривень, зокрема матеріальну допомогу отримали одинока мати на лікування хворої дитини, жінка, що втратила частково зір, та дві жінки на лікування, одна із них прооперована в м.Києві у відділенні нейрохірургії.

Звернення від жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня"
- не надходили. ,
Головним спеціалістом юридичного відділу апарату райдержадміністрації з питань роботи із зверненнями громадян готуються аналітичні довідки щодо підведення підсумків роботи зі зверненнями громадян за квартал, півріччя, 9 місяців, 10 місяців, рік; узагальнюються причини надходжень звернень громадян, окремих проблем, що порушуються в них, вносяться пропозиції щодо їх усунення, резуль¬тати аналізу враховуються в практичній роботі, у планах соціально - економічного розвитку.
Питання роботи з листами та організації особистого прийому громадян потижнево аналізується на апаратних нарадах, виносяться на розгляд засідань колегії.
Обговорено питання, пов.язані із станом справ розгляду звернень громадян:
- на засіданні колігії РДА 24.01.2012прийнято відповідне рішення.

- на апаратних нарадах у голови адміністрації:
16.01.2012, 13.02.2012
- нараді міського та сільських голів, секретарів міськсільвиконкомів
09.02.2012.
- навчанні секретарів Галайківського, Михайлівського, Клюківського, Дібрівського сільвиконкомів 17.02.2012За 2 місяці 2012 року до райдержадміністрації надійшло поштою 116 звернень, що на 14 більше, ніж у минулому році ( 2011- 102 ) ;
На особистому прийомі у голови адміністрації побувало 17 осіб, що на 7 менше , ніж у минулому році ( 2011-24 ), які підняли 17 питань різної тематичної спрямованості ;
-заступників голови- 49 , що на 2 менше, ніж у ( 2011-51).
До вищестояших органів звернулися 14 осіб, що на 4 більше, ніж у минулому році ( 2011-10 ).
Всього у райдержадміністраціїі за 2 місяців розглянуто 196 звернень , що на 9 більше, ніж у ( 2011- 187).
Колективних звернень громадян одержано 3, повтор¬них звернень громадян у 2011 році надійшло 1.

Звернення , які надійшли на розгляд райдержадміністрації за дорученням вищестоящих органів влади за 12 місяців 2012 року розглянуті без порушення термінів розгляду.
Зокрема , за звітний період громадянами піднято 14 звернень до вищестоящих органів, ( 2011-10) а саме:

4 – Адміністрації Президента України ( 2-2011);
1- Апарату Верховної Ради України (1-2011);
2- Обласна державної адміністрації (2-2011);
6 - « Урядової гарячої лінії» (3 -2011);
1 - Редакція газети « Сільські вісті» (0 – 2011).

Відповідно до ст.1 п.9 Указу працює „прямий телефонний зв'язок" з населенням району.
З метою зміцнення зв‘язків з населенням району, відповідно до затверджених графіків , проводяться « прямі телефонні зв‘язки», їх проведено 7 (2011-6 ) . Через телефонний зв‘язок населення має можливість спілкуватись з керівництвом райдержадміністрації, керівниками управлінь, відділів, районних установ та організацій.
Звернення, які надходять під час проведення «прямого телефонного зв‘язку» реєструються в окремих журналах,
Зокрема , на телефонні звернення відповідали :
Голова райдержадміністрації Миколюк І.І. під час проведення ( середа) особистого прийому;
Лисиця В.В.-перший заступник голови РДА;
Возний О.П.- керівник апарату адміністрації;
Дзюба С.В.- нач. відділення Пенсійного Фонду в Тетіївському районі;
Головачук Л.П.- нач. управління земельних ресурсів у Тетіївському районі ;
Прибиш І.І.-нач. відділу освіти РДА
Врублевський Р.О.-нач. відділу ЖКГ РДА;

Графіки „прямих телефонних зв'язків" оприлюднені в місцевій газеті « Тетіївська земля», офіційному сайті Тетіївської РДА . Протягом 2 місяців 2012 року фактично проведено 7( 2011-6 ).

Виїзні прийоми громадян проведено : 2012-7 ( 2011-6)

- першим заступником голови РДА Лисицею В.В. у с.Голодьки- прийнято 3 чол.; с.Хмелівка- прийнято 3чол.
-головою райдержадміністрації Миколюком І.І.- у с. Кашперівка- прийнято 4 чол.; с. Галайки -4 чол.
- заступником голови РДА Строянівським С.В. у с.Бурківці -прийнято 3 чол.;
- заступником голови Бондаренко В.І. – с.П.ятигори -прийнято 5;
- керівником апарату Возним О.П.- с. Дзвеняче-прийнято 4чол. ;

Окреме приміщення для особистого прийому громадян у райдержадміністрації облаштоване на 2 поверсі адмінбудинку райдержадмністрації, що по вулиці Цвіткова,11 з робочим телефоном № 5-20-62. На видному та доступному місці розміщений стенд для законодавчих актів з питань розгляду звернень громадян, зразки оформлення звернень та інших документів, відомості про посадових осіб, які ведуть особистий прийом, місце і час прийому, місцезнаходження відповідних структурних підрозділів органу виконавчої влади, контактні телефони.

За 2 місяці 201 року у журналі оперативного реагування « Служби -05» зареєстровано 5 звернень, які вирішені у визначений законодавством термін позитивно, про що свідчать відмітки у журналі.


Продовжує роботу « постійно діючий телефон довіри » Тетіївської райдержадміністрації щоденно у робочі та вихідні дні. За 2 місяці на дану службу звернулося 5 осіб, щодо питань пільгового перевезення пенсіонерів по місту Тетієву, отримання компенсації « діти-війни», ремонту телефонів. Всі заявники в телефонному режимі отримали відповіді, консультативні роз‘яснення, що стосувалися їх проблем без порушень встановлених термінів.

Керівництвом Тетіївської райдержадміністрації систематично надається методична та практична допомога структурним підрозділам, виконавчим комітетам місцевих рад з питань розгляду звернень громадян, організації особистих прийомів, проводиться навчання секретарів виконавчих комітетів сільських рад на базі юридичного та організаційного відділу зокрема :
лютому місяці з секретарями Галайківського, Дібрівського, Клюківського, Михайлівського сільвиконкомів.


Робота зі зверненнями громадян Тетіївської райдержадміністрації система¬тично висвітлюється в засобах масової інформації, а саме: в місцевій газеті „Тетіївська земля»", на офіційному сайті Тетіївської райдержадміністрації ( tet.rda.gov.ua), проводяться виступи на радіо.

Головний спеціаліст юридичного
відділу апарату райдержадміністрації Л.О.Затишна