START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Обговорення питань »

21.05.2014

Пунктом 1 статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що пенсії індексуються згідно із законодавством про індексацію грошових доходів населення.
Індексація грошових доходів населення – встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг.
Правове регулювання щодо проведення індексації визначено Законом України "Про внесення змін до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення" від 06.02.2003 № 491-ІV та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.
Індексація грошових доходів населення проводиться у випадку, якщо величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, установлений у розмірі 101%.
Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема, пенсії та щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії.
У разі підвищення грошових доходів населення місяць, в якому відбулось підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. Для проведення подальшої індексації обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком починаючи з наступного за базовим місяця.
Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсій провадиться після індексації суми оплати праці на підставі виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер, довідки, в якій зазначається розмір його оплати праці проіндексована її сума і сума індексації.
Пенсії у зв’язку з втратою годувальника на дітей індексуються окремо, незалежно від розміру інших доходів (крім оплати праці). У разі коли дитина працює, в першу чергу індексується оплата праці.
Відповідно до п.3 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, до об’єктів індексації не відносяться соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму, а саме пенсії обчислені в мінімальному розмірі, згідно ст..28 ЗУ « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування »; додаткова пенсія, відповідно до ЗУ « Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок ЧК», підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму.
Звертаємо увагу, що законодавством передбачено, що у випадку працевлаштування одержувач пенсії зобов'язаний протягом 10 днів надати органу, що призначає пенсію, довідку про зарахування на роботу.