START SES
« Графіки прийому | Обговорення питань »

10.05.2014

1. Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється :

1) Якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні дані;
2) на весь період проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачене міжнародним договором України;
3) у разі смерті пенсіонера;
4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд ;
5) в інших випадках передбачених законом.

2. Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати . Виплата пенсії поновляється в порядку, передбаченому частиною третьою ст..35 та ст.. 46 ЗУ « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування «.

Виплату пенсії припиняють з кількох причин. Так, підставою для припинення виплати пенсії внаслідок смерті є :
- звернення особи, яка здійснила поховання пенсіонера, із заявою про виплату допомоги на поховання та довідкою про смерть ;
- звернення особи за недоотриманою пенсією із заявою та свідоцтва про смерть ;
- інформація, надана відділами реєстрації актів громадського стану, про смерть пенсіонера.
Уразі якщо до управління Пенсійного фонду надходять списки померлих
громадян за формою, яка не містить номерів актових записів, то під час опрацювання зазначених записів, то під час опрацювання зазначениху графі актового запису прставляється номер списку.
За повідомленням операторів зв’язку, установ банків, інформації житлово – експлуатаційних контор, сільських і селищних рад про смерть пенсіонера виплата пенсії призупиняється до з’ясування. Після з’ясування в органах РАГСу дати смерті та номера актового запису виплата пенсії припиняється. Якщо дату смерті і номер актового запису встановити неможливо , особовий рахунок і пенсійну справу зберігають на контролі протягом часу, передбаченого для зберігання особових рахунків , знятих з тимчасових причин.
Виплата пенсії поновлюється з моменту звернення пенсіонера особисто з заявою та паспортом, крім випадків продовження виплати пенсії по інвалідності .
Заява про виплату пенсії, на яку пенсіонер не мав право, але не одержав з власної вини, подається особисто до органу , що призначає пенсію, за місцем перебування пенсіонера на обліку.
Особа, яка звертається за пенсією за минулий період, повинна пред’явити паспорт ( або інший документ , що засвідчує її особу, місце постійного проживання та вік.).
На підставі заяви пенсіонера орган, що призначає пенсію, оформлює розпорядження в пенсійній справі про виплату пенсії.
Виплату нарахованої суми пенсії згідно із ч.1 зазначеної статті слід проводити за заявою пенсіонера таким чином : частина суми неотриманої пенсії за останні 12 місяців , що передували даті звернення, виплачується одноразово, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами , що не перевищують місячного розміру пенсії на момент звернення.
Нараховані суми пенсії, відповідно до ч.2, виплачують одноразово. Пенсія може бути виплачена за матеріалами пенсійної справи без заяви пенсіонера.