START SES
« Графіки прийому | Обговорення питань »

19.03.2014

Платник податку з доходів фізичних осіб зобов’язаний подати річну декларацію до 1 травня 2014 року та зазначити в ній, у разі отримання протягом звітного року, такі доходи :
 сума (вартість) подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню ;
 дохід, отриманий орендодавцем при наданні нерухомості в оренду, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності;
 оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом;
 дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних як відшкодування матеріальної або моральної шкоди від особи, яка не є податковим агентом);
 сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності згідно з законом, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів та погашення податкового боргу;
 позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ;
 дохід у вигляді вартості успадкованого майна, у межах, що підлягає оподаткуванню ;
 кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом;
 сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутих у встановлені законодавством строки,
 при отриманні нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної особи (якщо така сума у 2013році перевищила 1610грн., а також якщо її отримувач не мав права на податкову соціальну пільгу);
цільова благодійна допомога, яка надається резидентами - юридичними або фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з окремих видів лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення в межах що підлягає оподаткуванню;
 невикористана протягом звітного року сума цільової благодійної допомоги у вигляді коштів, яка не використовується її набувачем протягом встановленого строку та не повертається благодійнику до його закінчення ;
 іноземні доходи, тобто дохід, відмінний від доходу з джерелом його походження з території України ;
 та інші.