START SES
« Графіки прийому | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

19.02.2014

З 28 січня цього року набрав чинності наказ Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 №779 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2013 № 2211/24743.
Зазначеним наказом, зокрема, визначено порядок:
- реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі;
- обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- формування та ведення Державного реєстру;
- подання облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- подання заяви про зміну даних, що вносяться до облікової картки або повідомлення;
- внесення до паспортів фізичних осіб даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;
- видачі документа, що засвідчує реєстраціюю фізичних осіб у Державному реєстрі;
- формування реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- ведення документів, пов’язаних із реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі.
Також наказом передбачено порядок повідомлення фізичних осіб - суб’єктів персональних даних про мету збору персональних даних у Державному реєстрі.
Крім того, вдосконалено порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Запроваджено ведення нового журналу - Журнал надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків.