START SES
« Графіки прийому | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

05.02.2014

7 лютого, пятниця
Останній день подання
• звіту про суми податкових пільг за ІV квартал 2013 р.

10 лютого, понеділок
Останній день подання
• податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
• розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за 2013 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
• податкової декларації з ПДВ за ІV квартал 2013 р. платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
• заяви відповідними платниками ПДВ про обрання квартального податкового (звітного) періоду на 2014 рік;
• податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за IV квартал 2013 року (форма №1 ДФ);
• податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за 2013 рік;
• податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2013 рік платниками, віднесеними до ІІІ та V груп;
• податкової декларації про майновий стан і доходи,отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, за 2013 рік;
• податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами - підприємцями, які перейшли з IV кварталу 2013 року зі спрощеної системи оподаткування на загальну та які зареєструвалися протягом IV кварталу 2013 року і не обрали спрощеної системи оподаткування;
• звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, за 2013 рік (форма №Д5);
• податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за 2013 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
• розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2013 рік;
• декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, в тому числі спільному підприємству з іноземними інвестиціями, і знаходяться за її межами, за ІV квартал 2013 року;
• податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 2013 рік;
• податкової декларації збору за спеціальне використання води за 2013 рік;
• податкового розрахунку з плати за користування надрами за ІV квартал 2013 року;
• податкової декларації екологічного податку за IV квартал 2013 року.
Останній день сплати
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності) за 2013 рік.

19 лютого, середа
Останній день подання
• податкової декларації з податку на нерухоме майно на 2014 р.
Останній день сплати
• податку на прибуток підприємства за ІV квартал 2013 р.
• ПДВ за ІV квартал 2013 р. платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
• єдиного податку за IV квартал 2013 р. платниками, віднесеними до третьої — шостої груп
• податку на доходи фізичних осіб за результатами подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — підприємцями
• єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані фізичними особами — підприємцями, за ІV квартал 2013 р.
• збору за спеціальне використання води за IV квартал 2013 р.
• екологічного податку за IV квартал 2013 р

20 лютого, четвер
Останній день подання
• податкової декларації з ПДВ за січень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
• копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за січень в електронному вигляді усіма платниками ПДВ
• звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів роботодавцями за січень (форма № Д4 (місячна))
• декларації акцизного податку за січень
• податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян)) на 2014 р.
• податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку на 2014 р.
• розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за січень
Останній день сплати
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за січень (крім гірничих підприємств)
• авансового внеску з єдиного податку за лютий платниками, віднесеними до першої та другої груп
• доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції3

28 лютого, п'ятниця
Останній день сплати
• авансових внесків з податку на прибуток за лютий
• ПДВ за січень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
• податку на доходу фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за січень
• акцизного податку за січень
• плати за землю за січень
• фіксованого сільськогосподарського податку за січень
• збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за січень