START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

13.12.2013

Начальник відділу ІТ та обліку платників ДПІ у м. Тетіїв Юрій Михайлович Ракитянський провів сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань подання податкової звітності в електронному вигляді. Громадян цікавило багато питань, абоненти отримали вичерпні відповіді. Пропонуємо відповіді на запитання, поставлені під час проведення «гарячої» телефонної лінії.

Питання: 1. Які основні переваги при наданні звітності засобами телекомунікаційного зв’язку?
Відповідь: Перевагами звітування в електронному вигляді є:
- гарантія автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність арифметичних помилок та описок;
- економія робочого часу платників податків, а також їхніх коштів на придбання бланків звітних документів (немає необхідності відвідувати державну податкову інспекцію, купувати бланки звітності);
- уникнення витрачання часу у чергах до податкового інспектора або "вікна" прийому звітності при наданні звітності, оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді за допомогою спеціальних програм та передати через мережу Інтернет до податкового органу;
- можливість оперативного оновлення форматів надання документів в електронному вигляді по телекомунікаційним каналам зв’язку (у разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування і сплати податків, або при введенні нових форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів);
- підтвердження доставки звітності (податковий орган висилає квитанцію про отримання податкової декларації каналами телекомунікаційного зв’язку);
- конфіденційність інформації;
- оперативність обробки отриманої інформації у податковому органі;
- звітність, що надіслана до податкового органу електронною поштою через мережу Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису, не потребує дублювання на паперових носіях, а також їх зберігання.

Питання: 2. Як забезпечуються конфіденційність і цілісність інформації?
Відповідь: Відповідно до вимог Закону № 852-ІV електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки). Таким чином, використання надійних засобів ЕЦП, посилених сертифікатів відкритих ключів та застосування криптографічних механізмів шифрування даних, що передаються, є необхідними та достатніми умовами забезпечення конфіденційності та цілісності інформації підсистеми подання податкової звітності в електронному вигляді.

Питання: 3. Що є підтвердженням прийняття електронної податкової звітності?
Відповідь: Після одержання від платника звітного документа в електронному вигляді органи Міндоходів його розшифровують, перевіряють електронний цифровий підпис і відповідність електронного документа затвердженому формату (стандарту). Платнику надсилаються квитанції.
Перша квитанція є підтвердженням платнику передачі його податкових документів в електронному вигляді до органу Міндоходів засобами телекомунікаційного зв'язку. Ця квитанція надсилається на електронну адресу платника, з якої було надіслано податкову звітність прямо або через оператора. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі Міндоходів. Якщо на електронну адресу платника не надійшла перша квитанція, то податковий документ вважається неодержаним.
Підтвердженням платнику прийняття його податкових документів до бази даних Міндоходів є друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, в якій визначаються реквізити прийнятого документа в електронній формі, відповідність податкового документа в електронній формі затвердженому формату (стандарту) електронного документа, результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про платника, дата і час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова звітність, та дані про відправника квитанції. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу Міндоходів, здійснюється її шифрування та надсилається платнику засобами телекомунікаційного зв'язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі Міндоходів. Датою та часом подання податкового документа в електронному вигляді до органів Міндоходів є дата і час, зафіксовані у першій квитанції.
Питання: 4. Чи тотожні електронні сервіси «Єдине вікно подання електронної звітності» та «Електронний кабінет платника податків»?
Відповідь: Концепцію створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» розроблено Міністерством доходів і зборів на виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рік «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року.
Новий сервіс Міндоходів «Електронний кабінет платника податків» — це перший крок до єдиного вікна подання електронної звітності, яке, за планами уряду, функціонуватиме між усіма центральними органами влади. Цей сервіс вже кілька місяців працює у тестовому режимі для осіб, які обслуговуються в центральному офісі для великих платників податків. В подальшому цей сервіс буде доступним для всіх категорій платників, а можливості електронного кабінету розширюватимуться.
Користувачі сервісу зможуть переглядати документи, видані органами Міндоходів, формувати та заповнювати платіжні документи щодо сплати податків, розраховувати пеню, подавати заяви на реєстрацію платником окремих податків, отримувати консультаційні послуги тощо.
В поточному році планується інтегрувати податковий електронний кабінет зі звітністю із єдиного соціального внеску. Фахівці Міндоходів вже працюють над цією системою.
На черзі — уніфікація звітності, яку подають до різних органів влади. І на фінальній стадії — поетапне приєднання до системи інших контролюючих органів. Це стане можливим в 2015 році.