START SES
« Графіки прийому | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

04.12.2013

Звіт про суми податкових пільг (далі- Звіт) подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду.У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування, відображається у додатку ПЗ до рядка 09 Декларації.
У Звіті суб’єктом господарювання зазначається сума пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування, розрахована як прибуток від пільгової діяльності (рядок 09 додатка ПЗ до Декларації),помножений на діючу ставку податку на прибуток.
Отже, враховуючи те, що сума податку від діяльності, звільненої від оподаткування, визначається суб’єктом господарювання у річній Декларації, то і Звіт такі платники подають за підсумками року.
Водночас якщо платник податку користується пільгами з інших податків і зборів, то Звіт подається у загальному порядку, тобто щокварталу.